Online Anket


[ slayt gösterisini durdur ]

atatürk toplantıda

atatürk toplantıda.jpg

Atatürk, Ağustos 1936’da toplanan Üçüncü Türk Dil Kurultayı’na katılmış ve izlemiştir. Atatürk, İbrahim Necmi Dilmen’e aynı kurultayda sundurduğu bir bildiride şöyle dedirtmiştir:

“Şu noktayı da önemle ileri sürmek isterim: Güneş Dil Teorisi’ni yalnız dilimize lazım görünen ve karşılığı bulunmayan birtakım Arapça, Farsça, Fransızca sözleri –Türkçe diyerek- muhafaza gayretiyle ileri sürülmüş zannedenler, pek büyük bir gaflet ve yanlışlık içine düşmüşlerdir.”

Dipçe: Görselde, soldaki İbrahim Necmi Dilmen'dir.